O genetických vyšetreniach, ktoré sme dali spraviť našim psom, sme vás informovali 1.-krát tu.

 

Včera nám tieto výsledky prišli a sme veľmi šťastní z toho ako naše psy obstáli!!!

 

Vyšetrení boli na Deficit pyruvát kinázy a Leukodystrofiu globoidných buniek (Krabbeho choroba) a všetci sú na obe ochorenia N/N, čo znamená, že nemajú mutáciu pre toto ochorenie ani ju neprenášajú na svojich potomkov!

  


Fergie aj Aronovi sme dali spraviť ešte aj DNA profil, ktorý sa môže robiť pre psy s PP.