v minulosti

 • Poltalloch Terrier
 • Roseneath Terrier
 • White Scottish Terrier

a dnes

 • sk: Vesthajlendský Biely Teriér, Westhighlandský Biely Teriér
 • en: West Highland White Terrier, Westie
 • cz: Vesthajlendsky Bíly Teriér, Westhighlandsky Bíly Teriér
 • de: West Higland White Terriër
 • ru: Вест хайленд уайт терьер
 • skrátený názov: westík, west
 • poslovenčené názvy: vestík, vest teriér, vest

West Highland White Terrier v doslovnom preklade znamená Západná Vysočina Biely Teriér.

 • "západná vysočina" - plemeno pochádza zo škótskeho West Highlandu na severere Veľkej Británie
 • "biely" - farba jeho srsti je biela
 • "teriér" - patrí do III.FCI skupiny Teriéry

3.FCI skupina Teriéry - nízkonohé

Sú to psy najčastejšie využívané v poľovníctve na lovenie škodnej alebo inej malej zvery a na norovanie. dnešnej dobe však čoraz viac slúžia ako spoločesnké a rodinné psy. 

Domovom westíka je Škótsko, ktoré je jedným zo 4 časti spojeného kráľovstvá, Veľkej Británie. Pochádza z West Highlandu, zo Západnej vysočiny. Drsné podmienky hôr dali westíkovi pevnú kostru, srsť, ktorá ho chráni pred nepriaznivým počasím, a huževnatosť.

 

Štandard westíka je popis ideálneho westíka. Je vypracovaný v zemi pôvodu plemena psa. Podľa neho sa posudzujú westíky na výstavách. Známkami (výborný, veľmi dobrý, dobrý, dostatočný alebo nedostatočný) sa hodnotí do akej miery westík spĺňa štandard.

 

Číslo štandardu: FCI-Standard N° 85

Pôvod: Veľká Británia

Použitie: teriér

Klasifikácia: 3 skupina - teriéry, 2 sekcia - nízkonohé teriéry, bez skúšky

Celkový vzhľad: Westík je malý, robustný teriér s výrazným sebavedomím, má silnú stavbu tela, hlboký hrudník a dobre dozadu ohnuté rebrá, rovný chrbát a silné stehná so svalnatými nohami vo veľkéj miere dokumentujú vynikajúce spojenie sily a aktivity, je mohutne stavaný.

Veľkosť: výška v kohútiku cca 28 cm.

Hmotnosť: medzi 8 až 10 kg

 • vada: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky

Povaha a správanie: Veselý, čulý, pozorný, odvážny, sebavedomý, priateľský, aktívny, nebojácny, robustný, s mimoriadnou sebadôverou a vystupovaním, ktoré dokazuje, že je ostrý na škodlivú zver. 

 • vada: povaha nemá byť bojazlivá

Semenníky u psov: musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku

 • vada: kryptorchizmus (nezostúpenie semenníkov), inguinálna hernia

 

Hlava:

Hlava: vzdialenosť medzi výbežkom temennej kosti a čelovým sklonom (od temena hlavy k očiami) je len o niečo väčšia ako vzdialenosť medzi čelovým sklonom a ňucháčom (od oči k nosu). Hlava je bohato osrstená a nesená v pravom uhle alebo o trochu menej k osi krku. Stop je tvarovaný silným hrebeňom nad ľaho vystúpeným okom a má mierny sklon.

 • vada: hlava nemá byť vystrčená, vysunutá

Lebka, temeno: lebka je mierne klenutá s výrazným čelovým sklonom, temeno sa od nasadenia uši k očiam len mierne zužuje. Vzdialenosť zátylku od očí je väčšia než vzdialenosť od očí k ňucháči. 

Čelový sklon: hrubé nad oči vyčnievajúce výbežky čelových kostí tvoria výrazný čelový sklon a medzi očami priehlbinu.

 • vada: čelo nemá byť miskovité ani neustupuje a je dobre tvarované

Ňucháč: čierny a pomerne veľký, v jednej plynulej línii s papuľou, netrčí špicato dopredu.

 • vada: ňucháč nemá byť špicatý, nemá prečnievať dopredu a vyvolávať tak dojem špicatej papule

Papuľa: sa od očí mierne zužuje k ňucháču. Pod očami nie je prepadnutá alebo veľmi spadajúca, ale dobre vyplnená.

Čeľuste, chrup: silné, rovné a rovnako mohutné čeľuste. Vzdialenosť medzi očnými zubami (canini) je taká veľká, ako je potrebné pre ostrosť na škodnú. Zuby sú v pomere k veľkosti psa veľké s pravidelným nožnicovým skusom, horný rad rezákov bez medzery prekrýva spodný a zuby sú postavené kolmo na čeľusť.

Zubný vzorec (I-rezáky, incisivi, C-canini, špiciaky, P-premoláre, črenové zuby, M-moláre, stoličky): u šteniatka (mliečny chrup) je na hornej polovici čeľuste 3I, 1C a 3P a na dolnej polovici sánky 3I, 1C a 3P, to je spolu 28 zubov. U dospelého psa (trvalý chrup) je na hornej polovici čeľuste 3I, 1C, 4P a 2M a na dolnej polovici sánky 3I, 1C, 4P a 3M, to je spolu 42 zubov. Počet chýbajúcich zubov (oligodoncia, chýbanie zubov) môže byť ľubovoľný z kategórie P a M. Polydoncia (hyperdoncia, zdvojené zuby) sa v chove nesleduje.

 • vada: predkus, podkus, kliešťový skus

Oči: uložené ďaleko od seba, stredne veľké, čo najtmavšie. Mierne vpadnuté v hlave, hlbšie uložené pod mohutnými oblúkmi, to robí pohľad prenikavým, pozorným a inteligentným.

 • vada: oči nemajú byť príliš veľké alebo okrúhle či vypuklé, svetlé oči sú veľmi nežiaduce.

Uši: malé, postavené (vzpriamené) a pevne nesené, končia vo výraznej špičke. Srsť krátka a hladká ako zamat, nemala by byť strihaná. Na špičkách uší nemajú byť strapce.

 • vada: uši nemajú byť okrúhle, široké, veľké alebo hrubé, príliš ďaleko ani príliš blízko od seba, bohato osrstené sú nanajvýš nežiaduce.

 

Telo:

Krk: dosatočne dlhý, aby umožňoval požadované správe držanie hlavy. Je svalnatý, smerom k nasadeniu do pliec sa postupne rozširuje, prechod do šikmých pliec je plynulý.

 • vada: krk nemá byť dlhý, ostro klenutý

Trup: kompaktný.

Chrbát: rovný.

 • vada: chrbát nemá byť prehnutý

Bedrá: silné, široké.

Hrudník: hlboký.

Rebrá: v hornej polovici dobre zaoblené, na bokoch sa splošťujú, posledné rebrá dosahujú ďaleko dozadu, vzdialenosť medzi posledným rebrom a zadkom je taká malá ako je to len možné bez obmedzenia voľného pohybu.

Chvost: 12,5-15 cm dlhý, pokrytý tvrdou srsťou, bez strapcov, čo najrovnejší a hore nesený

 • vada: dlhý chvost je nežiaduci, ale v žiadnom prípade sa neskracuje, nemá byť nesený oblúkovito nad chrbtom

 

Končatiny:

Hrudníkové (predné) končatiny:  sú dlhšie než panvové, rovné a svalnaté, pokryté hustou krátkou tvrdou srsťou.

Ramená (plecia): šikmé, smerujúce dozadu, so širokými lopatkami dobre priliehajúcimi k hrudníku, ramenný kĺb dobre vpredu vyznačený.

Lakte: tesne priliehavé, umožňujúce voľný pohyb predných končatín paralelne s osou tela

 • vada: lakte nemajú vybočovať von

Panvové (zadné) končatiny: silné, svalnaté, v hornej časti široké, lýtka silné, svalnaté, so silnými šľachami.

Stehná: veľmi svalnaté, postavené nie príliš ďaleko od seba.

Päty: dobre zauhlené, postavené pod telom, v postoji i pohybe dosť blízko pri sebe.

 • vada: pätý nemajú byť strmé alebo slabé, ,,kravský postoj" (päty sú stočené dovnútra) je nežiadúci

Labky: predné väčšie ako zadné, okrúhle, primerane veľké, silné, s dobre vyplnenými tučnými vankúšikmi, pokryté krátkou tvrdou srsťou. Zadné labky sú menšie a majú tiež dobré vankúšiky. Spodok labiek a pazúriky najlepšie čierne sfarbené.

Pohyb: voľný, priamy, rýchly. Predné končatiny sa pohybujú z ramien s veľkým záberom dopredu. Pohyb zadných končatín voľný, ľahký, silný a nohy sa pohybujú dosť blízko pri sebe (uzavretý). Kolenné kĺby sú dobre ohybné a dodávajú oporu v rýchlosti. Päty dodávajú silný záber. 

 • vada: strnulý alebo šrubovitý (strmý chodúľovitý) pohyb, kravský postoj (vbočené päty) zadných končatín sú nanajvýš nežiaduce

 

Osrstenie:

Srsť: dvojitá. Krycia (vonkajšia) srsť pozostáva z cca 5-6 cm dlhých rovných chlpov. Podsada kožušinovitá, krátka, mäkká a hustá.

 • vada: srsť nemá byť riedka, otvorená, zvlnená (mokrá srsť sa môže vlniť), mäkká až vatovitá

Farba: čisto biela až slonovinovo biela. 

© M.Davidson, illustr. NKU Picture Library, zo štandardu WEST HIGHLAND WHITE TERRIER - FCI

 

Anglická verzia štandardu (doc)

Osobné stránky

slovenské

české

Informačné stránky o westíkoch

Stránky o teriéroch