Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov

Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov (SKCHTaF) zastrešuje teriérov III. FCI skupiny okrem nemeckých poľovných teriérov a bullteriérov.

Počtom zapísaných šteniat a členskou základňou, ktorá v súčasnosti dosahuje okolo 600 členov, sa klub radí k najväčším klubom Slovenského poľovníckeho zväzu i Slovenskej kynologickej jednoty.

 

Hlavnou myšlienkou klubu je chovateľská samostatnosť a zodpovednosť.

 

Chovateľ sám vedie svoj chov, pričom odrazom jeho práce sú úspechy i neúspechy nesúce názov jeho chovateľskej stanice. Uchovňovanie jedincov neprevádzame na základe bonitácii, k uchovneniu je potrebné absolvovať výstavu usporiadanú klubom.

 

SKCHTaF každoročne organizuje 3 výstavy, niekoľko pracovných akcií, 2-krát ročne pre svojich členov vydáva Klubový spravodaj a nezabúdame ani na najmladších priaznivcov teriérov, pre ktorých je organizovaný Junior Handling. Klub každoročne poriada súťaž TERIÉR ROKA v kategórii exteriér a práca. Úspešné jedince majú možnosť bojovať o tituly KLUBOVÝ ŠAMPIÓN a KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH.

 

SKCHTaF vznikol v roku 1990, ale dejiny klubu sa začínajú datovať rokom 1924, kedy vznikol Klub pre hrubosrstých teriérov vo vtedajšej Československej republike. Tento klub prešiel dlhodobým vývojom. V roku 1939 sa mení názov klubu na Československý Terrier Club, neskôr na Klub chovateľov teriérov. Pod týmto názvom pôsobí klub v Českej republike dodnes. Na Slovensku pokračuje pod názvom Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov, do ktorého sa v spomínanom roku 1990 odčlenili slovenskí chovatelia a milovníci teriérskych plemien.

 

zdroj http://www.terriers.sk/