Nemáme žiaden vrh.

Pozrite sa do "Plánované vrhy".

Šteniatka westíkov v iných chovateľských staniciach

ch.s. Sunshine Celebration  www (SK)
ch.s. Bíla Amfora www (CZK)
ch.s. Happy Naux www (CZK)
ch.s. White Gallardo www (CZK)
ch.s. Little Soulmate www (CZK)
ch.s.  Orchidea Boyx´s www (CZK)
ch.s. Rockwell www (HU)